2016.02.19

โอมเพี้ยง!ขอให้พรุ่งนี้อากาศแจ่มใส

โอมเพี้ยง!ขอให้พรุ่งนี้อากาศแจ่มใส-ศิลปะของฝนตก แจ่มใส ลมแรง-

แนะนำภาพศิลป์ที่เกี่ยวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และฤดูกาล

กำหนดเวลา:วันเสาร์ที 20 กุมภาพันธ์ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม

สถานที่:พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่(อ.มิโตะ)

tenki.jpg

ไปหน้ารายการข้อมูล