2020.01.20

Makabe Hina Festival (Sakuragawa City)

Ang pang-18 pagdiriwang ng Makabe Hina sa taong ito. Kahanga-hanga ang magandang

paggayak sa iba't ibang uri ng Hina Dolls, may halos 160 bilang ng mga tradisyonal na

bahay at mga tindahan habang gumagala sa makasaysayang lungsod ng Makabe.

Ang pagpasok at paglilibot ay libre.

Petsa: Martes, Pebrero 4 ~ Martes, Marso 3

Mula bandang 9:30 AM hanggang 16:00 PM

* Mangyaring tandaan na maraming mga tindahan ang sarado tuwing Miyerkules.

Lokasyon: Lungsod ng Sakuragawa, Town ng Makabe

Sakuragawa City Tourism Association http://www.kankou-sakuragawa.jp/

________________________.jpg

Iba pang inpormasyon