2020.01.20

Ang Tsukuba Plum Festival」(Tsukuba City)

Makikita ang kagandahan ng halos 1,000 puno ng Japanese plum na may kulay puti

at pula ang namumulaklak sa hardin ng Mt. Tsukuba. Matatanaw mula sa tuktok ng

bundok ang buong kagubatan ng plum at sa isang maaraw na araw maaari mong makita

ang Mt. Fuji at mga matataas na gusali sa Tokyo.

* Mangyaring magsuot ng komportableng damit at sapatos sa paglalakad.

Petsa: Pebrero 15 (Sabado) -March 22 (Linggo)

Lugar: Bundok ng Tsukuba (Numata, Lungsod ng Tsukuba)

http://umematsuri.jp/

_____________________.jpg

Iba pang inpormasyon