2020.01.20

Ang pang-124 ng Mito Plum Festival (Mito City)

Mayroon mga 3,000 ng plum na may halos 100 na iba't ibang klase sa hardin ng Kairakuen, isa sa tatlong pinakatanyag na hardin ng Japan. Ang Kodokan, isang paaralan ng Mito Domain, ay isa din sa tanyag na lugar ng plum at 800 mga plum ng halos 60 na klase ang kahanga-hangang namumulaklak.

Kailan: Pebrero-15 (Sabado) ~ Marso-29 (Linggo)

Lugar: Kairakuen Kodokan

Mito Tourism Convention Association http://www.mitokoumon.com/


_____________________.jpg

Iba pang inpormasyon