2020.10.14

นิทรรศการพิเศษ: Jomon Period(ยุคโจมง)

ขอให้ท่านดูข้อมูลที่อัปเดตใหม่ก่อนที่จะมาเยือนสถานที่

และ ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาด้วย

เมื่อไร ถ้ามีคนมาเป็นจำนวนมากจะมีการจำกัดคนเข้า เพื่อ ลดความแออัด


ตั้งแต่ปัจจุบันถึงประมาณ๑๐,๐๐๐ปีก่อนคริสต์ศักราชมีกลุ่มชนยุคนั้นได้ประดิษฐ์ เครื่องปันดินเผา และ อัญมณีขึ้นมา

ในสิ่งที่ประดิษฐ์จะมีแบบและลวดลายที่สวยงามมากมาย

จากงานแสดงนี้ ท่านสามารถเห็นความสวยงามนี้ได้

มาค้นหาว่าในเวลานั้นกลุ่มชนยุคนั้นมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร และ ยุคโจมงจะเป็นยุคสมัยแบบไหน

มีงานบรรยายที่หน้าเรียนรู้แต่จำเป็นตั้งจองล่วงหน้าก่อน

ระยะเวลา:วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม-วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน

สถานที่:พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์(อ.มิโตะ)

URL http://www.rekishikan-ibk.jp/

resized__________.jpg

ไปหน้ารายการข้อมูล