2020.10.14

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นบีช

ขอให้ท่านดูข้อมูลที่อัปเดตใหม่ก่อนที่จะมาเยือนสถานที่

และ ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาด้วย

เมื่อไร ถ้ามีคนมาเป็นจำนวนมากจะมีการจำกัดคนเข้า เพื่อ ลดความแออัด


ป่าที่ประกอบไปด้วยต้นบีชจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูการ

เป็นตัวแทนธรรมชาติป่าที่สวยงามของประเทศญี่ปุ่น

ดอกไม้ กับ ผลไม้จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ภูมิภาคนั้นๆ และจะมีเอกลักษณ์ที่มากมาย

ห้องนิทรรศการนี้จะเต็มไปด้วยต้นบีช เป็นการสร้างป่าขึ้นมาใหม่

มาสัมผัสกับเสน่ห์ของป่าต้นบีชจนถึงการมารู้จักต้นบีชและสัมผัสอย่างใกล้ชิดกัน


ระยะเวลา:วันเสาร์ที่ 31ตุลาคม-วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สถานที่:พิพิธภัณฑ์อุทยานธรรมชาติ(อ.บันโด)

URL http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/index.html

______________________________________________.jpg

ไปหน้ารายการข้อมูล