2016.06.08

ชาดกแห่งศิลปะของซุยฟุ

-งานศิลปะที่รวบรวมอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประจำอำเภอมิโตะ-

แนะนำผลงานของนักเขียนและศิลปินที่เน้นภาพวาดและอักษรที่เขียนด้วยพู่กันซึ่งเกี่ยวข้องกับมิโตะ โดยการรวบรวมผลงานที่เต็มไปด้วยศิลปะตั้งแต่สมัยโบราณของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำอำเภอมิโตะ-พิพิธภัณฑ์ของรัฐบาลซึ่งมีประวัติยาวนาน35ปี

กำหนดเวลา:วันพฤหัสบดี16มิถุนายนถึงวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม

สถานที่:พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์(อำเภอมิโตะ)

botanzu.jpg

ไปหน้ารายการข้อมูล