2019.03.25

ข้อมูลการให้คำปรึกษาโดยทนายความ

สมาคมนาน่าชาติจังหวัดอิบารากิ ได้จัดบริการให้คำปรึกษา กับทนายความโดย

ไม่คิดค่าธรรมเนียมเดือนละ 2 ครั้ง (พร้อมล่ามแปลภาษา)

กำหนดการเดือนนี้

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน นี้ เวลา 13:30-15:30 น.

วันพุธที่ 17 เมษายน นี้ เวลา 13:30-15:30 น.

คุณสามารถปรึกษาด้วยภาษาของคุณ

กรุณาลงทะเบียนจองวันเวลากับทางศูนย์ล่วงหน้า

การบริการไม่คิดค่าธรรมเนียม และทุกข้อมูลจะเก็บป็นความลับ

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ 029-244-3811

ไปหน้ารายการข้อมูล