2019.05.24

ข้อมูลการให้คำปรึกษาโดยทนายความ (เดือนมิถุนายน)

สมาคมนาน่าชาติจังหวัดอิบารากิ ได้จัดบริการให้คำปรึกษา กับทนายความโดย

ไม่คิดค่าธรรมเนียมเดือนละ 2 ครั้ง (พร้อมล่ามแปลภาษา)

กำหนดการเดือนนี้

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน นี้ เวลา 13:30-15:30 น.

วันพุธที่ 19 มิถุนายน นี้ เวลา 13:30-15:30 น.

คุณสามารถปรึกษาด้วยภาษาของคุณ

กรุณาลงทะเบียนจองวันเวลากับทางศูนย์ล่วงหน้า

การบริการไม่คิดค่าธรรมเนียม และทุกข้อมูลจะเก็บป็นความลับ

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ 029-244-3811

https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/thai/advice/index.html

ไปหน้ารายการข้อมูล