2019.06.20

ข้อมูลการให้คำปรึกษาโดยทนายความ (เดือนกรกฎาคม)

สมาคมนาน่าชาติจังหวัดอิบารากิ ได้จัดบริการให้คำปรึกษา กับทนายความโดย
ไม่คิดค่าธรรมเนียมเดือนละ 2 ครั้ง (พร้อมล่ามแปลภาษา)

กำหนดการเดือนนี้
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม นี้ เวลา 13:30-15:30 น. 
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม นี้  เวลา 13:30-15:30 น. 
สถานที่: สมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิ
คุณสามารถปรึกษาด้วยภาษาของคุณ
กรุณาลงทะเบียนจองวันเวลากับทางศูนย์ล่วงหน้า
การบริการไม่คิดค่าธรรมเนียม และทุกข้อมูลจะเก็บป็นความลับ
ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ 029-244-3811

ไปหน้ารายการข้อมูล