2019.07.03

ปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติโดยทนายความฟรี 1 วัน ที่ซึจิอุระ

วันและเวลา :          วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2562

                              เวลา : 10:00-15:00 น.   (ปิดรับสมัครเวลา 14:30 น.)

สถานที่ :                อาคารหลักของที่ว่าการอำเภอซึจิอุระ ชั้น2 ห้องอบรม1、2 

 (9-1ตำบลยามาโตะ อำเภอซึจิอุระ)

โทรศัพท์ :              090-1266-8371   (เฉพาะวันที่ 1กันยายน)

เรื่องที่รับปรึกษา :   วีซ่า  แรงงาน   สมรส  ภาษี  ระบบประกัน การรักษาพยาบาล 

และเรื่องความเป็นอยู่ทั่วไป

 (ฟรี ปรึกษาแบบสอบถาม มีล่ามคอยแปล และทุกเรื่องจะเก็บเป็นความลับ)

ภาษาที่ใช้ :           ญี่ปุ่น  อังกฤษ  จีน  ไทย  ตากาล็อก  โปรตุเกส  เกาหลี  สเปน  

อินโดนีเซีย เวียดนาม

สนับสนุนโดย :       สมาคมนานาชาติ จ.อิบารากิ  ที่ว่าการอำเภอซึจิอุระ  

ติดต่อสอบถาม :     ศูนย์รับปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติ

  สมาคมนานาชาติ จ.อิบารากิ

                             โทร. 029-244-3811

__________________________________.jpg

ไปหน้ารายการข้อมูล