2019.07.03

【เพลิดเพลินได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่】

เพลิดเพลินได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่-เซรามิกที่น่ารัก เครื่องปั้นดินเผาที่เก๋ไก๋

ขอแนะนำผลงานที่รวบรวมสะสมในพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งถูกคัดสรร

ให้เป็นผลงานเซรามิกที่น่ารัก และเครื่องปั้นดินเผาที่เก๋ไก๋

ระยะเวลา: วันเสาร์ที่20กรกฎาคมวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม

สถานที่:พิพิธภัณฑ์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาประจำจังหวัดอิบารากิ (อ.คาซามะ)

URL http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/

_______________.jpg

ไปหน้ารายการข้อมูล