2020.07.03

กิจกรรม:การใช้ชีวิตแบบโบราณ

ขอให้ท่านดูข้อมูลที่อัปเดตใหม่ก่อนที่จะมาเยือนสถานที่

และ ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาด้วย

เมื่อไร ถ้ามีคนมาเป็นจำนวนมากจะมีการจำกัดคนเข้า เพื่อ ลดความแออัด


ตั้งแต่ยุคที่ไม่มีไฟฟ้าถึงยุคที่เริ่มการใช้ไฟฟ้าจะมีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้สัมผัส

ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถามและศึกษาการดำรงชีวิตแบบโบราณ

ระยะเวลา:วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม-วันอังคารที่ 22 กันยายน

สถานที่:พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์(อ.มิโตะ)

URL http://www.rekishikan-ibk.jp/

______________________.jpg

ไปหน้ารายการข้อมูล