2020.07.03

วิธีการสร้างผลงานศิลปะชิ้นเอก

ขอให้ท่านดูข้อมูลที่อัปเดตใหม่ก่อนที่จะมาเยือนสถานที่

และ ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาด้วย

เมื่อไร ถ้ามีคนมาเป็นจำนวนมากจะมีการจำกัดคนเข้า เพื่อ ลดความแออัด


ผลงานศิลปะชิ้นเอก ทำอย่างไรถึงมาเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกได้

มาค้นหากันว่า ศิลปินมีแรงบันดาลใจอย่างไรถึงทำให้สร้างผลงานแต่ละผลงานได้

ในงานสะสมผลงานศิลปะของศูนย์กลางที่มีความนิยมสูงที่นี้

ระยะเวลา:วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม-วันอังคารที่ 22 กันยายน

วันจันทร์ที่17สิงหาคม (มีการเปลี่ยนแปลงการแสดงผลงานเป็นบางส่วน)

สถานที่:พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่(อ.มิโตะ)

URL http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

_____________.jpg

ไปหน้ารายการข้อมูล