2019.06.20

Pang-gabing Klase sa Public Junior High School sa Joso City

Ang “Pang-gabing Klase sa Public Junior High School" ay itatatag sa Joso City mula Abril 2020. Bukod sa mga Japanese, ang mga dayuhang residente na may status of residence ay maaari ring mag-enroll.

May miting na gaganapin tungkol sa mga pang-gabing klase sa sabado ng June 23rd, 2019, mula 2pm sa 1F ng Joso city hall. Hiindi na kailangang magpa-rehistro nang maaga.

Makipag-ugnay sa: Joso City Board of Education Guidance Division 0297-44-6345

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa sumusunod na Linl.

Japanese, English, Tagalog, Portuguese

Iba pang inpormasyon