2019.07.04

LIBRENG LEGAL NA KONSULTASYON SA MGA DAYUHAN SA TSUCHIURA

KAILAN:       September 1st, 2019 (Linggo) 10:00 ~ 15:00 (hanggang 14:30 ang tanggapan )
LOKASYON:  Tsuchiura City Hall Main Office Bldg. 2F Training Room 1/2 (Yamato-cho 9-1)
TELEPONO:   090-1266-8371 (araw ng konsultasyon po lamang ang tawag 9/1)
NILALAMAN:  Kaugnayan sa Visa, Trabaho, Kasal, Buwis, Seguro, at mga bagay-bagay sa pamumuhay.
[Konsultasyon sa abogado at isang interpreter, Libre at Kumpidensyal.]
MGA WIKA:    May mga tagapag-salin sa Hapon, Ingles, Intsik, Thai, Tagalog, Portuguese, Korean, Kastila, Indonesian at Vietnamese.
TAGAPAGTAGUYOD:  Ibaraki International Association, Tsuchiura City
MAKIPAG-UGNAYAN SA:  Ibaraki International Association  

                                     TEL:  029-244-3811

__________________________________.jpg


Iba pang inpormasyon