2019.07.04

Ang Pangangaso (Hunt)

Ang Pangangaso (Hunt)- Iba't ibang mga Pamamaraan-Kaibhan ng mga Wild Hunters

Sa sining ng pangangaso, mayroong mabangis na drama ng mga mandaragit at biktima kung saan nakataya ang buhay. Ang eksibisyon na ito ay nakatuon sa iba't ibang pamamaraan ng mga mangangaso (hunter) at nagpapakita ng pangangaso ng iba't ibang hayop.

〇 Petsa: July 6th (Sabado) ~ September 23rd (Lunes/Pista)

〇 Lugar: Museum Park, Ibaraki Nature Museum (Bando City)

〇 URL https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/index.html

______.jpg


 

Iba pang inpormasyon