2019.07.04

Masaya para sa kapwa nasa gulang at bata

Masaya para sa kapwa nasa gulang at bata – Cute na Ceramics at Pottery

Mula sa koleksiyon ng Ceramic Art Museum, ang mga cute na mga gawa ay pipiliin at itatanghal.

〇 Petsa: July 20th (Sabado) ~ August 25th (Linggo)

〇 Lokasyon: Ibaraki Ceramic Art Museum (Kasama)

URL: http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/index.html

_______________.jpg

Iba pang inpormasyon