2019.07.25

【Akeno Sunflower Festival】【Chikusei City】

Humigit-kumulang 1 milyong Yae Himawari (sunflower) ang mamumulaklak sa humigit 4 na hectares na lupa sa harapan ng bundok ng Tsukuba. Mangyaring bisitahin at magsaya sa “Himawari Festival"!

Himawari Candle Night (Aug. 24th 6pm~8pm)

Ang kandila ay magbibigay liwanag sa sunflower sa gabi. Maghahandog ng pagtatanghal ng musika.

Himawari Market (Aug. 25th)

Isang araw lamang na pamilihan, mga gamit na yari sa kamay at mga workshop!

Ang pagganap ng live na musika (Aug. 24th,25th,31st,Sept. 1st)

Ang show na live ay gaganapin ng Sabado at Linggo lamang.

Petsa: Siyam na araw mula ika-24 ng Agosto (Sabado) ~ Sept. 1st (Linggo)

Bilihan sa tolda 9am ~ 4pm dahil sa parang, laging puwedeng bisitahin.

Lokasyon: Miyayama District, Chikusei City (Paligid ng Miyayama Furusato Fureai Park)

Chikusei City Tourism Association http://www.chikuseikanko.jp/

_________________________________.jpg

Iba pang inpormasyon