2019.08.02

Napakagandang Kasaysayan!

Maraming mga bagay na maaari mong makita at mahahawakan, tulad ng mga sinaunang damit at picture scroll. Tayo na at magsaya sa bakasyon sa tag-araw at maranasan ang isang kapana-panabik at masayang kasaysayan.

Araw: Hanggang Agosto 25 (Linggo)

Ibaraki Prefectural Museum of History (Mito City)

URL http://www.rekishikan-ibk.jp/

201908moyooshi_03.jpg

Iba pang inpormasyon