2020.07.03

Asul o Puti

Suriin ang pinakabagong impormasyon bago ka pumunta. Magsuot ng mask kung bibisita. Maaaring limitado ang pagpasok sa kaso na punung-puno.


Asul o Puti – Celadon Porselana, Puting Porselana, Mala-bughaw na Puting Porselana

Ang celadon porselana, puti at ang mala-bughaw na puting porselana, na nagmula sa Tsina , ay patuloy na nangaakit sa tao sa mahabang panahon. Tampok sa eksibisyon ang 120 mga gawa ng mga sikat na pintor at iba pa, at ang pagiging kaakit-akit ng bawat materyal at pamamaraan ay ipapakilala.

Petsa: Ika-18 ng Hulyo (Sabado) ~ 18 ng Oktubre (Linggo)

Lokasyon: Ibaraki Ceramic Art Museum (Kasama City)

URL http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/index.html

_____________.jpg

Iba pang inpormasyon