2020.07.03

Paano Lumikha ng Obra Maestra

Suriin ang pinakabagong impormasyon bago ka pumunta. Magsuot ng mask kung bibisita. Maaaring limitado ang pagpasok sa kaso na punung-puno.


Ang obra maestra, paano ito naging obra maestra? Ang eksibisyon na ito ay tumutuon sa

pinakapopular na mga gawa kabilang sa koleksiyon, tuklasin kung paano nilikha ng mga pintor

ang kanilang mga gawa.

Petsa: Ika-11 ng Hulyo (Sabado) ~ 22 ng Septiyembre (Martes, piesta opisyal)

Sa ika-17 ng Agosto (Lunes) papalitan ang ilang mga eksibit

Lokasyon: The Museum of Modern Art, Ibaraki (Mito City)

URL http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

_____________.jpg

Iba pang inpormasyon