2020.07.03

Malalim na Misteryo ng Dagat -2020

Suriin ang pinakabagong impormasyon bago ka pumunta. Magsuot ng mask kung bibisita. Maaaring limitado ang pagpasok sa kaso na punung-puno.


Malalim na Misteryo ng Dagat -2020 – Ang Mundo na Nakikita ng Dambuhalang Pusit

Sa eksibisyong ito, ipinakilala namin ang iba't ibang mga nilalang na nakatira sa malalim na dagat, na kung saan ay isang espesyal na kapaligiran.

Petsa: Ika-18 ng Hulyo (Sabado) ~ 4 ng Oktubre (Linggo)

Lokasyon: Ibaraki Nature Museum (Bando City)

URL https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/

___78_________________________________________________.jpg


 

Iba pang inpormasyon