2021.03.31

Tungkol sa bagong uri ng bakunang coronavirus [Ibaraki Pref]

Tungkol sa bagong uri ng bakunang coronavirus [Ibaraki Prefecture]


Nag-isyu ang Ibaraki Prefectureimpormasyon tungkol sa bagong bakuna sa coronavirus

(Para sa orihinal na nilalaman: https://www.pref.ibaraki.jp/1saigai/2019-ncov/covid-19_vaccine/team.html


Ang pag-iniksyon ng corona vaccine, ginagawa nitong mas maliit ang posibilidad mong makakuha ng sakit na corona.

Kung magkasakit man, sinasabing ang mga sintomas ay hindi lalala.


Ang mga taong maaaring mag-iniksyon ng bakuna

16 na taong gulang

Kung ayaw mong mag-iniksyon, nasasaiyo.

Sa mga nagdadalang tao, iba pang mga taong may karamdaman, maaring magpa-iniksyon.


Kailan ako maaaring magpa-iniksyon?

Sa ngayon, plano naming mag-iniksyon sa sumusunod na pagkakasunud-sunod..

1. Mga taong nagtatrabaho sa mga ospital at klinika

2. Mga matatanda (mga taong ang ika-65 kaarawan ay darating sa 2021)

3. Iba pang mga taong may karamdaman. Mga taong nagtatrabaho sa isang pasilidad na nangangalaga sa mga matatanda.

4. Iba pang mga tao.


Ilang beses ang pag-iiniksyon

Dalawang beses ang pag-iiniksyon.

Pagkatapos ng unang iniksyon, pagkatapos ng 3 linggo, bibigyan ka ulit ng iniksyon (Para sa mga bakunang Pfizer).


Kung saan mag-iniksyon

Mga ospital, klinika, atbp. ng munisipalidad kung saan ka nagparehistro bilang residente.

Mangyaring tingnan ang abiso ng munisipalidad.


Kung paano mag-iniksyon

Makakatanggap ka ng isang tiket at abiso para sa pag-iniksyon mula sa munisipyo.

Hindi magkakagastos ng pera.


Kung makaramdam ng sakit pagkatapos magpa-iniksyon.

May mga pagkakataong nangyayari ito, pagkatapos ng iniksyon

l Magkakalagnat

l Ang bahagi ng iniksyon ay namumula at masakit

l Napapagod

l Sumasakit ang ulo

l Masakit ang kalamnan at kasukasuan

l Malamig ang pakiramdam

l Nasusuka

Karamihan ay gagaling pagkatapos ng ilang araw.

Iba pang inpormasyon