2021.03.31

Panahon ng babala sa pag-iwas sa epidemya ng Ibaraki Pref.

Panahon ng babala sa pag-iwas sa epidemya ng Ibaraki Prefecture


Inihayag ng Ibaraki Prefecture ang Ibaraki Prefecture Spread Prevention Warning Period.


Kailan: 2021 Marso 21 (Linggo) hanggang Abril 10 (Sabado)

Saan: Lahat ng mga lugar ng Ibaraki prefecture


Mangyaring mag-ingat habang papalapit na tayo sa pagtatapos ng taon ng pananalapi (fiscal year) at pagsisimula ng bago.


Ø Kung magho-host ka ng mga pagtitipon pagkatapos ng seremonya ng pagtatapos/

seremonya ng pasukan, o mga pagdiriwang ng pagsalubong at pagpapaalam, gawin lamang hanggat maaari sa mga kasamang pamilya na iyong tinitirhan. Kapag nagtitipon sa labas ng pamilya, mangyaring limitahan ang mga kalahok sa 4 na tao na malapit.

Ø Walang mga party kapag tumitingin ng mga bulaklak (pigilin ang sariling kumain o uminom ng alak kapag nasa labas.

Ø Pigilin ang hindi kailangang paglalakbay sa mga lugar kung saan idineklara ang estado ng emerhensiya at sa mga lugar kung saan dumarami ang mga nahawaan.

Kapag pupunta at galing sa ibang lugar na hindi sakop ng estado ng emerhensiya, mangyaring maging maingat sa sitwasyon ng impeksyon ng nasabing mga rehiyon.


Sanggunian: https://www.pref.ibaraki.jp/1saigai/2019-ncov/210316_kaiken.html

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/josei/kenmin/coronavirus_top.html

Iba pang inpormasyon