2021.08.23

Ibaraki Prefecture Emergency Declaration

Sa Ibaraki Prefecture, ang Ibaraki Prefecture Emergency Declaration ay inisyu.


Ang bilang ng mga tao na mayroong coronavirus disease sa Ibaraki prefecture ay dumarami.

Paumanhin po lamang na hinihiling namin ang inyong kooperasyon sa kung ano ang nakasulat sa ibaba upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus disease.


1. Mangyaring huwag kumain sa labas, dalhin sa bahay ang pagkaing binili.

Mamili sa hindi mataong lugar.


2. Ang mga taong hindi nabakunahan, minabuting sa bahay magtrabaho hangga't maaari.

Gayundin, subukang huwag munang lumabas hangga't maaari.

Lalo na, ang mga taong nasa edad na 40 at 50 na hindi nabakunahan ay nasa mataas na peligro na malubhang magkasakit kapag nahawahan ng corona, Mag-ingat po.


3. Humihiling ang prefecture sa mga tindahan na bawasan ang bilang ng mga tao na maaaring pumasok sa mga tindahan tulad ng mga shopping mall, supermarket, at restawran sa kalahati ng karaniwang bilang.


4. Isinasara ang mga pasilidad ng prefectural tulad ng mga aklatan at museo


5. Hindi posible ang mga aktibidad sa club ng paaralan. Ang mga klase ay isinasagawa nang malayuan.


Panahon: Hanggang 2021, Agosto 31st (Martes)


Para sa mga detalye, mangyaring tingnan dito.

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/josei/kenmin/coronavirus_top.html

Iba pang inpormasyon