2019.08.29 Festival Apel Okukuji Daigo [Kota Daigo]
 
2019.07.25 Festival Kembang Api Sungai Kinu Joso ke-55【Kota Joso】
 
2019.07.25 「Festival Mito Komon ke-59」【Kota Mito】
 
2019.06.27 Tampilan Kembang Api Taman Kairaku Mito
 
2019.04.01 Acara pencobaan sake baru ( kota Mito )