2018.09.06 【Festival de Ishioka】  Ishioka-shi
 
2018.08.02 【Festival de girasol 2018 em Naka】 Naka-shi
 
2018.08.02 【Obari-matsushita tsunabi】 Tsukubamirai-shi
 
2018.07.05 Festival de Guion em Shimodate 【Shimodate-shi】
 
2018.07.05 Festival de Furusato em Sakai 【Sakai-machi】