2018.01.26 Festival de Inari Sushi Kasama Hatsuuma 【Kasama-shi】
 
2017.12.21 【Percorreção de Sete Deuses de Koga】 Koga-shi
 
2017.12.21 Daikanmisogi (Templo Xintoísta de Kashima) Kashima-shi
 
2017.11.16 Welcome baby sharks ~ encontro dos filhotes de tubaroes ~
 
2017.11.02 Yamagata Juku Imonikai 【Hitachi Omiya-shi】