2017.06.14 การปฏิบัติตนในกรณีขีปนาวุธตกในญี่ปุ่น
 
2016.11.22 地震(じしん)・津波(つなみ)情報(じょうほう)
 
2015.10.09 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป ทางอำเภอได้เปิดบริการ
 
2015.10.09 สิ้นสุดการรับขยะที่เกิดจากภัยพิบัติ
 
2015.10.01 ระมัดระวังการหลอกลวง!