2018.08.09 เว็บไซต์เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติและการจัดการกับภัยอันตรา
 
2018.06.18 โคจิ ซูซูกิ- โลกที่ไม่มีที่สิ้นสุด บิ๊กแบง-ทฤษฎีกำเนิดจักรวา
 
2017.09.08 การเผยแพร่ข่อมูลข่าวสารโดยระบบเตือนฉุกเฉินทั่วประเทศ(เจ-อเลิ
 
2017.06.14 การปฏิบัติตนในกรณีขีปนาวุธตกในญี่ปุ่น
 
2016.11.22 地震(じしん)・津波(つなみ)情報(じょうほう)