2018.05.25 คาชิมะจินกู
 
2018.05.02 เทศกาลแสดงบนท้องถนนที่ฮิตาจิ (อ.ฮิตาจิ)
 
2018.03.28 เทศกาลดอกซากุระกลีบซ้อน (อ.นาคะ)
 
2018.03.28 เทศกาลดอกซากุระที่ฮิตาจิครั้งที่56 (อ.ฮิตาจิ)
 
2018.01.26 เทศกาลฮัตสึอุมะอินาริซูชิ (อำเภอคาซามะ)