2020.12.14 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โออาไร เปลี่ยนใหม่แล้ว
 
2020.11.20 รับสมัครประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น โดยชาวต่างชาติครั้งที่30!
 
2020.01.31 ถอดรหัสผลงานชิ้นเอก
 
2020.01.31 【นิทรรศการ-ซากุระ】
 
2020.01.31 【ซาทาเคะ-800ปีแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม】