2017.03.22 เทศกาลมิทซึไคโดเจ้าหญิงเซนครั้งที่17
 
2017.03.06 เทศกาลหัตถกรรมและอาหารที่คาซามะ
 
2017.03.01 เทศกาลไซโต (อำเภอคาชิมะ)
 
2017.03.01 เทศกาลดอกบ๊วยยามค่ำคืน2017(อำเภอมิโตะ)
 
2017.01.06 งานศิลป์ในพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวมหัวข้อเกี่ยวกับจ.อิบารากิ