2018.08.08 นาคะฮิมาวาริเฟสติวัล2018(อำเภอนาคะ)
 
2018.08.08 โอบาริมัตสึชิตะทสึนะบิ (อำเภอทสึคุบะมิไร)
 
2018.07.18 ภูเขาไฟที่ยังครุกรุ่นในหมู่เกาะญี่ปุ่น
 
2018.06.29 ซาไคฟุรุซาโตะมัตสึริ เทศกาลดอกไม้ไฟครั้งใหญ่ของโทเนะกาวะ
 
2018.06.29 ชิโมดาเตะกิออนมัตสึริ (อ.จิคุเซอิ)