2017.09.27 ชมรมสำราญกับอาหารและเหล้าสาเกของอิบารากิ (อ.มิโตะ)
 
2017.09.27 การประกวดดอกไม้ไฟแห่งชาติซึจิอุระ ครั้งที่86 (อ.ซึจิอุระ)
 
2017.08.30 เทศกาลอิชิโอกะ (อำเภออิชิโอกะ)
 
2017.08.02 นาคะฮิมาวาริเฟสติวัล2017(อำเภอนาคะ)
 
2017.08.02 โอบาริมัตสึชิตะทสึนะบิ (อำเภอทสึคุบะมิไร)