2017.05.23 การลอดห่วงเชือกฟาง (อำเภอคาซามะ)
 
2017.05.08 เทศกาลแสดงบนท้องถนนที่ฮิตาจิ (อ.ฮิตาจิ)
 
2017.03.22 เทศกาลมิทซึไคโดเจ้าหญิงเซนครั้งที่17
 
2017.03.06 เทศกาลหัตถกรรมและอาหารที่คาซามะ
 
2017.03.01 เทศกาลไซโต (อำเภอคาชิมะ)