2018.03.28 เทศกาลดอกซากุระกลีบซ้อน (อ.นาคะ)
 
2018.03.28 เทศกาลดอกซากุระที่ฮิตาจิครั้งที่56 (อ.ฮิตาจิ)
 
2018.01.26 เทศกาลฮัตสึอุมะอินาริซูชิ (อำเภอคาซามะ)
 
2017.12.15 ไหว้สักการะขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (อำเภอโคกะ)
 
2017.12.15 ทำจิตให้บริสุทธิ์ในฤดูหนาวเหน็บ(ศาลเจ้าคาชิมะ) [อำเภอคาชิมะ]