2018.02.09 เชื้อแบคทีเรียที่มีการเปลี่ยนรูปร่าง-แปลกประหลาด?
 
2018.02.09 นิทรรศการธีม「100ปี แห่งการกำเนิดของจิตรกรนาโอบูมิ เซมิยะ」
 
2018.01.26 เทศกาลดอกบ๊วยภูเขาทสึคุบะ(ทสึคุบะอุเมะมัตซึริ)ครั้งที่45
 
2018.01.26 เทศกาลเด็กผู้หญิงฮินะมัตซึริ-มาคาเบะ อำเภอซากุระกาวะ
 
2018.01.17 ผ้าทอย้อมสียกม้วน