2019.11.25 งานประดับไฟที่สวนดอกไม้ประจำจังหวัดอิบารากิ (อำเภออิชิโอกะ)
 
2019.10.25 เทศกาลอาคิโซบะ ซาโตยามะแฟร์2019 (อำเภอฮิตาจิโอตะ)
 
2019.10.02 【เคนจิ มิยาซาวะกับโลกแห่งธรรมชาติ】
 
2019.09.04 บทเพลงอิสระที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งมีชีวิต
 
2019.09.04 ความก้าวหน้าของกีฬาในจังหวัดอิบารากิ