2018.07.18 สีที่โดนใจ ・สีศิลป์ในเชิงอุตสาหกรรม
 
2018.06.29 เทศกาลดอกไฮเดรนเยียฮินุมะ (ต.อิบารากิ)
 
2018.06.18 ผลงานชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่Ⅱ
 
2018.06.18 นิทรรศการธีมⅠ「ซันไมสึคะโคฟุน・ ฟูนาสึคะโคฟุน」
 
2018.05.25 เทศกาลดอกไฮเดรนเยียของมิโตะ