2017.08.18 โครงการพิเศษช่วงฤดูร้อน「นิทรรศการเต่า~เต่ายักษ์จากทั่วโลก」
 
2017.08.18 นิทรรศการธีมⅢ 「โทเคนโนะอิโรฮะ」
 
2017.07.10 นิทรรศการในหัวข้อ「โลก360องศาของเทซึโอะ มัตซึโมโตะ」
 
2017.07.10 โครงการวิจัยครั้งใหญ่เกี่ยวกับแมลง
 
2017.07.03 เทศกาลดอกไฮเดรนเยียฮินุมะ (ต.อิบารากิ)