2017.06.12 เทศกาลดอกกุหลาบ (อำเภออิชิโอกะ)
 
2017.06.12 นิทรรศการธีม「สุดยอดภาพวาดญี่ปุ่นปัจจุบัน」
 
2017.06.12 นิทรรศการธีม「เครื่องปั้นดินเผาญี่ปุ่นครั้งที่24」
 
2017.05.23 เทศกาลอามะบิคิคันนง อาจิไซ (อำเภอซากุระกาวะ)
 
2017.05.15 นิทรรศการธีมⅠลำดับวงค์ตระกูลของ「เครื่องปั้นดินเผา」