2019.04.24 เทศกาลดอกไอริสที่อิตาโคะ ครั้งที่68 (อ.อิตาโคะ)
 
2019.04.24 เทศกาลคาซามะฮิมัทซึริครั้งที่38 (อ.คาซามะ)
 
2019.04.24 เทศกาลโคอิโนโบริ ที่สะพานริวจิน ครั้งที่30
 
2019.03.27 เทศกาลดอกซากุระที่ฮิตาจิครั้งที่57 (อ.ฮิตาจิ)
 
2019.03.27 ชมรมชิมเหล้าสาเกออกใหม่ (อำเภอมิโตะ)