2018.04.13 นิทรรศการธีม「มารีเมกโกะ・สปีริต-ฟินแลนด์ พบ ญี่ปุ่น-」
 
2018.04.13 เส้นทางการเติบโตของการสะสมที่มาจากการบริจาค
 
2018.03.28 เนโมฟีลา ฮาร์โมนี (อ.ฮิตาจินาคะ)
 
2018.03.14 นิทรรศการอนุสรณ์สถานตระกูลฮิโตซึบาชิโทคุกาวะ「อาวุธ・ ดาบ」
 
2018.03.02 เทศกาลดอกท้อโคกะ ครั้งที่ 42 (อำเภอโคกะ)