2019.02.06 เทศกาลดอกบ๊วยมิโตะครั้งที่123 (อำเภอมิโตะ)
 
2019.02.06 เทศกาลดอกบ๊วยภูเขาทสึคุบะ(ทสึคุบะซังอุเมะมัตซึริ) ครั้งที่46
 
2019.02.06 เทศกาลเด็กผู้หญิงฮินะมัตซึริ-มาคาเบะ (อำเภอซากุระกาวะ)
 
2019.01.18 นิทรรศการธีม「อนุสรณ์-จิตรกรชาวญี่ปุ่น โคกะคุ โคบายาชิ」
 
2019.01.18 นิทรรศการธีม「วิคตอเรีย-เครื่องประดับแห่งความรัก」