2020.01.17 เทศกาลเด็กผู้หญิงฮินะมัตซึริ-มาคาเบะ อำเภอซากุระกาวะ
 
2020.01.17 เทศกาลดอกบ๊วยภูเขาทสึคุบะ(ทสึคุบะอุเมะมัตซึริ)
 
2020.01.17 เทศกาลดอกบ๊วยมิโตะ(มิโตะโนะอุเมะมัตซึริ)ครั้งที่124
 
2019.12.20 “2019大子来人"~ไดโกะไลท์2019~(ตำบลไดโกะ)
 
2019.11.25 งานประดับไฟที่สวนดอกไม้ประจำจังหวัดอิบารากิ (อำเภออิชิโอกะ)