2019.07.29 อาเคโนะฮิมาวาริเฟสติวัล (อำเภอจิคุเซอิ)
 
2019.07.03 นิทรรศการการวางแผน -อาซึกะ อิริเอะ
 
2019.07.03 【เพลิดเพลินได้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่】
 
2019.07.03 【การล่าสัตว์-เทคนิคและท่าทางของนักล่าที่เฉียมคม】
 
2019.06.26 เทศกาลดอกไฮเดรนเยีย-อาจิไซ 【อามะบิคิคันนง อ.ซากุระกาวะ】