2017.10.13 นิทรรศการพิเศษ「รูปลักษณ์ของผู้อุทิศตนเพื่อชาติ」
 
2017.09.27 「เทศกาลดอกเบญจมาศคาซามะครั้งที่110」อ.คาซามะ
 
2017.09.15 การแสดงเครื่องเคลือบดินเผาเฮเรนด์ Herend※
 
2017.09.15 นิทรรศการธีม「รูปลักษณ์ของคน」
 
2017.08.30 โคเคียคาร์นิวัล(อำเภอฮิตาจินาคะ)