2019.09.18 รับปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติโดยทนายความฟรี 1 วัน ที่จิคุเซ
 
2019.07.03 ปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติโดยทนายความฟรี 1 วัน ที่ซึจิอุระ
 
2019.06.20 ข้อมูลการให้คำปรึกษาโดยทนายความ (เดือนกรกฎาคม)
 
2019.05.24 ข้อมูลการให้คำปรึกษาโดยทนายความ (เดือนมิถุนายน)
 
2019.04.25 ข้อมูลการให้คำปรึกษาโดยทนายความ