2018.09.28 ข้อมูลการให้คำปรึกษาโดยทนายความ
 
2018.09.20 รับปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติโดยทนายความฟรี 1วันที่จิคุเซอิ
 
2018.08.30 ข้อมูลการให้คำปรึกษาโดยทนายความ
 
2018.07.31 ข้อมูลการให้คำปรึกษาโดยทนายความ
 
2018.06.27 ข้อมูลการให้คำปรึกษาโดยทนายความ