2021.08.23 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยจังหวัดอิบารากิ
 
2021.07.28 เขตอำเภอทีแพร่ระบาดเชื้อในจังหวัดอิบารากิ
 
2021.04.27 ข้อควรระวังเพื่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ
 
2021.03.31 ช่วงเวลาการเฝ้าระวังการติดเชื้อและการป้องกันการแพร่กระจายเชื
 
2021.03.31 "วัคซีนต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่"【จังหวัดอิบารากิ】