2019.10.15 Para sa lahat ng nakaranas ng sakuna sa baha ~ Kapag sinimul
 
2019.10.15 Sentro ng Konsultasyon para sa mga Dayuhan
 
2019.10.13 Ang pagpigil sa pagkalat ng impeksiyon sa mga binahang bahay
 
2019.10.09 [Impormasyon sa bagyo]
 
2019.09.09 Ibaraki Prefecture Typhoon Information (2019.9.9)