2017.09.06 Tungkol sa Impormasyong paghahatid sa J-Alert
 
2017.06.14 Ano ang gagawin kapag inaasahang may Ballistic Missile na la
 
2017.06.01 Balita mula sa Ibaraki International Association
 
2016.11.22 地震(じしん)・津波(つなみ)情報(じょうほう)
 
2015.10.22 konsultasyon sa pabahaypagkukumpuni (JOSO)