2017.05.25 Arko ng Sasakyan 「Kasama City」
 
2017.05.11 Kaganapan sa Hitachi International Street (Hitachi City)
 
2017.03.23 Ang Pang-17 ang Taunang Pagdiriwang ng Prinsesa Sen」
 
2017.03.09 Saito-sai Festival – Kashima City
 
2017.03.09 Ang Pagdiriwang ng Plum sa Gabi 2017- Mito City