2017.03.23 Ang Pang-17 ang Taunang Pagdiriwang ng Prinsesa Sen」
 
2017.03.09 Saito-sai Festival – Kashima City
 
2017.03.09 Ang Pagdiriwang ng Plum sa Gabi 2017- Mito City
 
2017.03.02 Sining at Tanghalan ng Pagkain sa Kasama
 
2017.01.05 Nilalaman ng ika-2 koleksiyon ng Ibaraki