2018.01.25 Kasama Hatsuuma Inarizushi Festival (Kasama City)
 
2017.12.21 Pananalangin sa Pitong Diyos ng Suwerte [Koga City]
 
2017.12.21 Daika Misogi (Kashima Shrine) 【Kasama City】
 
2017.11.30 Pang-28 Pagdiriwang ng Oguri Hangan, (Chikusei City)
 
2017.11.30 Pagdiriwang ng Koga Chochin Saomomi (Koga City)