2019.02.08 Ang pang-123 ng Mito Plum Festival (Mito City)
 
2019.02.08 「Ang pang-46 ng Tsukuba Plum Festival」(Tsukuba City)
 
2019.02.08 Makabe Hina Festival (Sakuragawa City)
 
2019.01.17 Memoryal – Kobayashi Kogaku
 
2019.01.17 Eksibisyon [Victorian – Alahas ng Pag-ibig]