2018.06.21 Naplanong Eksibisyon: Suzuki Koji's Art
 
2018.06.21 Tema ng Eksibisyon: Sanmaizuka Kofun at Funazuka Kofun
 
2018.06.21 Artworks Eksibisyon ng 5 miyembro ng Japan Art Academy
 
2018.05.31 Ang Pagdiriwang ng Mito City Hydrangae
 
2018.05.24 Pagdiriwang ng Rosas