2018.04.13 Marimekko・Spirit ng pagtatagpo ng Finland at Japan
 
2018.04.13 Kaloob sa mga Museo – kasaysayan ng paglago
 
2018.03.30 Nemophila Harmony [Hitachinaka City]
 
2018.03.30 Yaezakura Festival 【Naka City)
 
2018.03.30 Ang 56th na Pagdiriwang ng Cherry Blossoms