2020.04.02 [Hirayama Ikuo] Eksibisyon ng Silk Road Koleksiyon
 
2020.04.02 Kamiwaza Nippon Meiji Pottery
 
2020.04.02 Ang Kayamanan ng Kashima Shrine
 
2020.01.20 Ang pang-124 ng Mito Plum Festival (Mito City)
 
2020.01.20 Ang Tsukuba Plum Festival」(Tsukuba City)