2017.04.13 Kayamanan ng Templo ng Kofukuji at Hatanaka Koukyou
 
2017.04.10 Espesyal na Eksibisyon [Punk- Gawa-Tagapagligtas ng kaluluw]
 
2017.04.10 Pang-alaala sa Pamilyang Hitotsubashi Tokugawa[Armas . Esp]
 
2017.03.23 「Ang Pang-36 Taunang Pagdiriwang sa Kasama
 
2017.03.23 「Ang Pang-55 Pagdiriwang ng Cherry Blossoms – Hitachi City