2019.04.25 38th Taunang Pagdiriwang sa Kasama (Kasama City)
 
2019.04.25 Ang 68th Suigo Itako Ayame Festival (Itako City)
 
2019.04.25 Ang Ryujin Bridge Koinobori Festival (Hitachiota City)
 
2019.04.05 【Zokutto Realism .Weevil vs Celacanth】
 
2019.04.01 Pagdiriwang ng Kasama Azalea Park (Kasama City)