2017.11.30 Ang Dakilang higanteng Buddha Hatsumode ng Ushiku
 
2017.11.09 Ang serbisyo ng Tsukuba Cable Car sa gabi x Inilawang Momiji
 
2017.10.13 Shark Exhibition – Museum Park Collection
 
2017.10.13 Espesyal na Eksibisyon I [Porma ng Tagapagturo]
 
2017.09.28 Ang 110th na Pagdiriwang ng Chrysanthemum ng Kasama