2019.08.02 Napakagandang Kasaysayan!
 
2019.07.25 【Akeno Sunflower Festival】【Chikusei City】
 
2019.07.04 Ang Binalak na Eksibisyon – Asuka Irie
 
2019.07.04 Masaya para sa kapwa nasa gulang at bata
 
2019.07.04 Ang Pangangaso (Hunt)