2018.11.29 Pacific Art Flower Project (Hitachinaka City)
 
2018.11.08 Pagdadaos ng ginkgo festival sa prefectural historic center
 
2018.11.01 sa daan ng Hananuki valley, mula kalagitnaan ng
 
2018.10.25 Pagbibigay ilaw sa Fukuroda Falls
 
2018.10.18 Ika-111 Pista ng Chrysanthemum - Kasama City