2017.06.08 Eksibisyon 「Katangi-tanging Modernong paintings ng Hapon」
 
2017.06.08 Pagsasaya sa mga Rosas [Ishioka City]
 
2017.06.08 Eksibisyon 「Ika-24 ng Japan Ceramics Exhibition」
 
2017.05.25 Pista ng Hydrangae sa Amabiki Kannon [Sakuragawa City]
 
2017.05.11 Paksa ng Eksibisyon 1 Ang Katutubong「Palayok」