2018.07.12 Eksibisyon: Ang Maningning na kulay ng Ceramics
 
2018.07.12 Mga Aktibidad ng Bulkan sa Rehiyon ng Japan
 
2018.06.21 Naplanong Eksibisyon: Suzuki Koji's Art
 
2018.06.21 Tema ng Eksibisyon: Sanmaizuka Kofun at Funazuka Kofun
 
2018.06.21 Artworks Eksibisyon ng 5 miyembro ng Japan Art Academy