2021.12.24 Mga Puntong Dapat Tandaan Upang Maiwasan Ang Pagkalat
 
2021.12.09 LIBRENG LEGAL NA KONSULTASYON PARA SA MGA DAYUHAN SA TSUCHI
 
2021.10.28 [Mito] Pagbabakuna sa COVID-19 na Walang Reserbasyon
 
2021.10.22 Suporta sa Bakuna sa FRESC Multilingual COVID-19
 
2021.08.23 Ibaraki Prefecture Emergency Declaration