2017.10.06 Anunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado
 
2017.08.28 Anunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado
 
2017.07.31 IIA KoreanAnunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado
 
2017.07.03 Anunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado
 
2017.05.11 Ang Serbisyo ng Bagong Sasakyang Pandagat sa Ibaraki Port!