2019.05.24 Anunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado (June)
 
2019.04.25 Anunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado
 
2019.03.25 Anunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado
 
2019.02.22 Anunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado
 
2019.01.28 Anunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado