2019.07.04 LIBRENG LEGAL NA KONSULTASYON SA MGA DAYUHAN SA TSUCHIURA
 
2019.06.20 Pang-gabing Klase sa Public Junior High School sa Joso City
 
2019.06.20 Paunawa ng Pagsangguni sa Abogado (July)
 
2019.05.24 Anunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado (June)
 
2019.04.25 Anunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado