2017.07.31 IIA KoreanAnunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado
 
2017.07.03 Anunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado
 
2017.05.11 Ang Serbisyo ng Bagong Sasakyang Pandagat sa Ibaraki Port!
 
2017.05.09 Balita mula sa Ibaraki International Association
 
2017.05.01 Libreng Telephone Legal konsultasyon para sa mga dayuhan