2017.05.11 Ang Serbisyo ng Bagong Sasakyang Pandagat sa Ibaraki Port!
 
2017.05.09 Balita mula sa Ibaraki International Association
 
2017.05.01 Libreng Telephone Legal konsultasyon para sa mga dayuhan
 
2017.04.06 Libreng Telephone Legal konsultasyon para sa mga dayuhan
 
2017.03.30 Balita mula sa Ibaraki International Association