2021.08.23 Ibaraki Prefecture Emergency Declaration
 
2021.05.25 Ibaraki Prefecture Infection Spread Municipalities
 
2021.04.27 Mga Puntong Dapat Tandaan Upang Maiwasan Ang Pagkalat
 
2021.03.31 Panahon ng babala sa pag-iwas sa epidemya ng Ibaraki Pref.
 
2021.03.31 Tungkol sa bagong uri ng bakunang coronavirus [Ibaraki Pref]