2019.09.18 LIBRENG LEGAL NA KONSULTASYON SA MGA DAYUHAN SA CHIKUSEI
 
2019.07.04 LIBRENG LEGAL NA KONSULTASYON SA MGA DAYUHAN SA TSUCHIURA
 
2019.06.20 Pang-gabing Klase sa Public Junior High School sa Joso City
 
2019.06.20 Paunawa ng Pagsangguni sa Abogado (July)
 
2019.05.24 Anunsyo Tungkol sa Pagsangguni sa Abogado (June)